Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su "Hennordic" slapukų politika. Daugiau informacijos

Privatumo politika

Gerbiame individų teisę į asmeninių duomenų privatumą ir siekiame užtrikrinti šių duomenų, apdorojamų tinklapyje, saugumą. Lankydamiesi šiame tinklapyje ir naudodamiesi paslaugomis, esančiomis tinklapyje, bei pateikdami mums savo asmeninius duomenys, patvirtinate ir sutinkate, kad perskaitėte šią privatumo politiką. Ši privatumo politika apibrėžia tikslus, kuriems renkame ir naudojame jūsų asmeninius duomenis, lankymosi tinklapyje metu.

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų duomenys, kuriuos renkame Hennordic.com tinklapyje, yra apdorojami Umega Group, AB (toliau - Įmonė).

Pagrindinis biuras: Utenos r. sav. Utenos m. Metalo g. 5

Kontaktiniai duomenys

Umega Group, AB

Metalo g. 5, Umega

El. paštas: info@umegagroup.com

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TEISINIS PAGRINDAS DUOMENŲ APDOROJIMUI

Asmeniniai duomenys apdorojami šiais tikslais:

  • Išlaikyti santykius su klientais, informuoti juos apie pasikeitimus paslaugų teikime, sudaryti galimybę susisiekti su įmonės atstovais ir pateikti dominančių klausimų.
  • Plėsti klientų suvokimą apie Įmonės teikiamas paslaugas ir produktus.
  • Identifikuoti klientų poreikius ir pateikti specialiai pritaikytus pasiūlymus, rekomendacijas bei individualiai pritaikyti klientams pateikiamą turinį.
  • Reklamuoti Įmonę bei Įmonės teikiamas paslaugas ir produktus.

Visais aukščiau išvardintais atvejais, Įmonė apdoros duomenys tik tiek, kiek yra būtina norint pasiekti aiškiai apibrežtus ir teisėtus tikslus, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumą.

SURINKTI ASMENINIAI DUOMENYS

Duomenys bei šių duomenų keitimai, renkami įmonės, gali būti tokie kaip: vardas, pavardė, telefonų numeriai, el. pašto adresas, darbovietė. Atvejais, kuomet duomenų subjektas per Įmonės tinklapį pateikia savo CV, gali būti renkama informacija, tokia kaip vardas, pavardė, nuotrauka,gimimo data, išsilavinimas, bei kita informacija pateikta CV.

ASMENINIŲ DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Asmeniai duomenys yra apdorojami ir saugomi ne ilgiau, nei yra būtina atsižvelgiant į Įmonės poreikius ir teisėtus interesus arba laikantis įstatymais, apibrėžiančiais dokumentų laikymą, įskaitant asmeninius duomenis. Asmeniniai duomenys, surinkti per tinklapį, laikomi maksimaliam 1 (vienerių) metų laikotrapiui nuo jūsų apsilankymo tinklapyje, užklausos gavimo datos ar remiantis kitais šalių verslo santykiais.

ASMENINIŲ DUOMENŲ ŠALTINIS

Įmonė gauna asmeninius duomenis iš duomenų subjektų jų lankymosi įmonės tinklapyje metu.

ASMENINIŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS

Bet kurie jūsų pateikti duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas Įmonei, veikiančioms Įmones vardu ar kitoms įmonėms, susijusioms su AB „Umega Group“, kurios taip pat gali apdoroti tokius asmeninius duomenis. Įstatymo numatyta tvarka, duomenų subjekto duomenys gali būti perduoti atitinkamoms tarnyboms.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Įmonė užtikrina duomenų subjektų teises, apibrežtas įstatymu, kuris teigia, jog duomenų subjektas turi teisę:

  • Žinoti, bei būti informuoti apie jų asmeninių duomenų tvarkymą
  • Reikalauti gauti iš Įmonės duomenų subjekto asmeninius duomenis, juos koreguoti, ištrinti „teisė būti pamirštam“), riboti duomenų apdorojimą, nesutikti su duomenų apdorojimu, bei pareikšti teisę į duomenų perkeliamumą.
  • Bet kuriuo metu, be išankstinio informavimo ar preteksto, atšaukti sutikimą dėl duomenų apdorojimo, pareikšti teisę nesutikti su duomenų apdorojimu.
  • Pateikti ieškinį dėl asmeninių duomenų apdorojimo Valsybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios tinklapis yra www.ada.lt, jei duomenų subjektų nuomone jų duomenys yra tvarkomi pažeidžiant subjektų teises ir teisėtus interesus, remiantis taikytinu įstatymu.
  • Prieštarauti automatinio vertinimo ar profiliavimo naudojimui.

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PILDYMAS (TAISYMAS)

Ši privatumo politika pasiekiama Įmonės tinklapyje www.henordic.com. Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šią privatumo politiką, informuojant duomenų subjektus apie pakeitimus, paskelbiant modifikuotą privatumo politiką Įmonės tinklapyje.

Domina bendradarbiavimas?